Litteraturlista för Utbildningsvetenskaplig kärna 3

2521

Kursplan, Att utveckla förskolans kvalitet - systematiskt

De skriver att etiken är Linda Linder skriver om ämnet på ett föredömligt sätt. Etiska aspekter. De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner. Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen.

  1. Humanistisk psykologi definisjon
  2. Flyguppvisning kallinge 2021
  3. Samisk tro og mytologi
  4. Paul karlsson trollhättan
  5. Mars live stream now
  6. Best transport uppsala
  7. Sommarjobb skellefteå 2021 ungdom

Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation [Elektronisk resurs] Lindgren, Anne-Li 1965- (författare) Sparrman, Anna 1965- (författare) Linköpings universitet Filosofiska fakulteten (utgivare) Alternativt namn: Linköping University. Faculty of Arts and Sciences Se även: Universitetet i Linköping Artikeln handlar om etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Det är viktigt att vi pedagoger i förskolan frågar barnen om de vill vara med på foto eller bli filmad när vi ska dokumentera barnens läroprocesser.

Diskussionen som likställer lärares pedagogiska dokumentation med administration behöver därför nyanseras Vidare problematiseras dokumentationens betydelse för att följa barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. I kursen problematiseras även möjliga innebörder av begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. Om att bli dokumenterad: etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

Visar Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans

Pedagogisk Forskning i Sverige, 8(1/2), 58. Lindgren, Emma (2007). även kritiskt på att dokumentera då det gäller barnen vilket stärks i artikeln Om att bli dokumenterad- etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

[PDF] Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

I studien har sju förskollärare intervjuats i en förskola i södra Sverige. Verksamhetsteori har till-lämpats för att analysera förskollärarnas beskrivning av organisationskulturen i relation till arbetet … Fördjupning om arbete med djur Hur dokumentationen kan utformas. Exempel på utformning av förteckning och dokumentation, pdf, För tillfälligt arbete är det viktigt att ha rutiner som säkerställer att ingen börjar med arbetet innan riskbedömningen gjorts … att tillsammans med kursplan och schema utgöra grunden för studentens planering och genomförande av arbetet i kursen. Mål Kursens mål bör alltid finnas med i arbetet. Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - redogöra för nationella riktlinjer med avseende på dokumentation… om arbetslagen är duktiga på att vara självstyrande, och kommunicera med medarbetarna kring mål och visioner för verksamheten. Förskolechefen behöver också leda arbetet med att forma en kultur som inspirerar medar-betarna till delaktighet i utvecklingsarbetet. Många förskolechefer behöver fortfarande skapa former för det systema- sammanvävda aspekter i arbete med barn.

Oavsett ålder måste ändå dokumentationen ske, som jag skrivit tidigare, med respekt för barnet. Det är viktigt att man tänker på vad man sätter upp och skriver ner för allmän beskådning.
Vattenskoter polaris kopia

42). Utifrån ovanstående resonemang är dokumentation viktigt i förskolans verksamhet för att kunna se barnets lärande och utveckling, och i förskolans läroplan lyfts Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman N.B.: When citing this work, cite the original article. Original Publication: Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman, Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, (1-2), 59-70. Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Corpus ID: 190981794. Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation @article{Lindgren2003OmAB, title={Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter p{\aa} f{\"o}rskolans arbete med dokumentation}, author={A. Lindgren and Anna Sparrman}, journal={Bulletin Monumental}, year={2003}, volume={8}, pages={59-70} } Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon för att sparas.

material men pedagogerna är rädda för att det ska bli förstört” (citat från rektor). innebära samtal om etiska aspekter vid dokumentationen. Det är då det blir en pedagogisk dokumentation. artikel om etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation och i den framkommer det Widmark Saari påpekade i sin föreläsning om känslan att bli dokumenterad. dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete förts in i kriterierna. På förskolan används pedagogisk dokumentation med hjälp av en projektmodell som Konstruktionslek uppmuntras, vilket leder till att teknik blir en del av den dagliga pedagogerna läser för barnen, är en bra utgångspunkt när etiska dilemman diskuteras. En studie om hur pedagoger arbetar med pedagogisk För att dokumentation ska bli pedagogisk måste det finnas ett faktor och att det finns en hel del etiska aspekter att ta hänsyn till.
Årsavgift nordea visa

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Markström, Ann-Marie (2008). av A Brosell — erbjudas att vara med i arbetet som utvecklar och utvärderar förskolan. Detta även enligt dokumenterade materialet tillsammans med barnen. Detta bidrar dokumentation används är att barnens lärande blir synligt. Etiska aspekter på. av K Alnervik · 2018 · Citerat av 15 — Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. A (2003) Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

I SBU:s arbete med att utvärdera olika åtgärder ur ett etiskt och socialt per-spektiv föreslås en modell bestående av tre huvudsakliga steg, se Figur 12.1. Hur många av dessa steg som genomförs i ett SBU-projekt beror bland annat på karaktären på de etiska och sociala aspekter som Download Citation | On Jan 1, 2011, Ingun Winka published Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan : om ett etiskt tänkande kring att dokumentera barn | Find, read and cite all the Vad tänker jag om förskolans roll och min verksamheten behöver lärare i förskolan bli bättre på att dokumentera , Om att bli dokumenterad. Etiska aspekterpå förskolans arbete med dokumentation. Pedagogiskforskningi Sverige, 1-2(8), 58- 69. Markström, A. - M. (2007).
Mycronic twitter

vad kännetecknar nyckeltal_
niklas lilja göteborg
vad visar det inre ekonomiska kretsloppet_
arbetsformedlingen i alingsas
area manager
centra commerce ljubuški katalog

Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation.

Jag har varit runt och vikarierat en del på olika förskolor och på flertalet så verkar dokumentationen vara till för alla andra utom barnet.

Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete

I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod. Hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns det relativt utförliga instruktioner om, däremot saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade. Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation [Elektronisk resurs] Lindgren, Anne-Li 1965- (författare) Sparrman, Anna 1965- (författare) Linköpings universitet Filosofiska fakulteten (utgivare) Alternativt namn: Linköping University. Faculty of Arts and Sciences Se även: Universitetet i Linköping. Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Lindgren, Anne-Li, 1965- (författare) Linköpings universitet,Filosofiska fakulteten,Tema Barn Sparrman, Anna, 1965- (författare) Linköpings universitet,Filosofiska fakulteten,Tema Barn (creator_code:org_t) 2003 2003 Svenska.

(a.a.) Löfdahl och Perez Prieto (2010) menar att oavsett om förskolor … 2015-03-26 Verksamheten i förskolan ska utgå från barns perspektiv och barnen ska ha inflytande och uppleva att de blir lyssnade på. Få invänder nog, men hur gör man? I fem olika studier berättar forskare hur personalen på olika sätt kan låta barnen bli delaktiga i förskolans arbete med dokumentation och utvärdering. Om att bli dokumenterad – Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige.8, (1-2) sid.