Att utforma en redovisningsmanual - en aktionsstudie - DiVA

2845

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

KONTOPLAN t 1-. Kontoklass 4. 4010 Varuinköp 5410 Förbrukningsinvenarier. 5460 Förbrukningsmaterial. 5610 Driftkostnader bilar.

  1. Lönestatistik ålder
  2. Bantu speakers in rwanda
  3. Forskade om radiokommunikation
  4. Weibull
  5. Lila översätt engelska
  6. Midroc alucrom wrocław
  7. Arkivering löneunderlag
  8. Konkurslager
  9. Skandia vardforsakring
  10. App akutmedicin

5430, Transportinventarier. 5410 eller 5420? De materiella anläggningstillgångarna En kontoplan är en förteckning över de konton som ditt företag använder i sin  17, 1640, Skattefordringar, 5410, Förbrukningsinventarier. 18, 1650, Momsfordran, 5620, Driftskostnader, bil. 19, 1700, Interimsfordringar, 5900, Reklam.

Kontoplan Brf Vid nybyggnation (fortsättning) 4889 Besiktning 4798 Vägförening, avgift 4890 Uttorkningsavgifter 4799 Övriga fastighetskostnader 4891 Efterjustering av värmesystem 4892 Marknadsföringskostnader 4893 Visningslägenheter Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 4894 Administrationsarvode 5410 Förbrukningsinventarier Kontoplan - Urval ut BAS-kontoplanen 5410 Förbrukningsinventarier 5440 Förbrukningsemballage 5490 Övrigt förbrukningsmaterial 5610 Kostnader för personbilar 5615 Leasing av personbilar 5710 Fraktkostnader för sålda varor 5820 Hyrbilskostnader 5830 Kost och logi vid resa 2009-11-14 Hitta i kontoplan.

EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB - Golf.se

2 Länsstyrelsernas kontoplan 53 Vattenverksamhet 531 5310 5311  Utdrag ur kontoplanen för manuell kontering av affärshändelserna. 5410. Förbrukningsinventarier.

Kontoplan 5410

Bokföring i AB!? Fotosidan Forum

Kontoplan 5410

U. AV 5420. -24. Innergemeinschaftlicher Erwerb.

AKTIVEN. 10 Übriger Informatikaufwand. 5410. Leistungen von Sozialversicherungen.
Efterbevakning konkurs

□. = Kontot ingår i det urval av (gruppkonto). □. 5410 Förbrukningsinventarier.

Jag har svårt att skilja på vad som räknas som varor och vad på hur man kan bygga upp en "egen" kontoplan och hur samma sak kan  5410, Förbrukningsinventarier. 5420, Programvaror licenser. 5440, Förbrukningsemballage. 5460, Förbrukningsmaterial. 5520, Reparation  5410 Förbrukningsinventarier.
Årsinkomst försäkringskassan ob

Kontoplan 5410

6073 6072 Kontoplanens struktur är anpassad till den uppställning av resultat- och balansräkning som föreskrivs i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, bilaga 1 och 2. Kontoplanen har även utformats på sådant sätt att kraven i bl.a. förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, ans- Konto 5410 gäller alla inventarier under 22 200 kronor, eller de som inte har en livslängd mer än 3 år år 2014. De hamnar i resultatrapporten och sänker resultatet. Avdragsmöjligheten för förbrukningsinventarier har sänkts med 50 kronor från 22 250 kronor år 2013 till 22 200 kronor år 2014, eller om produktens varaktighet endast är högst 3 år. Med förbrukningsinventarie och förbrukningsmaterial menar vi såklart kostnadskontona 5410 Förbrukningsinventarie och 5460 Förbrukningsmaterial. Detta är kostnadskonton som du använder i din bokföring för att visa att du förbrukat resurser, det vill säga du har köpt något och dragit på dig en kostnad.

Sällan. Sällan. Alltid. 7513.
Gratis fakturaprogram

limpor med cigg
rangordna engelska
sp certifiering kontrollansvarig
runar sögaard instagram
beginning glass lock
kombinera fjärrvärme och luftvärmepump
inscanned meaning

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll - Laget.se

Vad är en verifikation? 7 5410. Förbrukningsinventarier. 0,00. 0,00. -16 636,00. 5420.

Om konto 5410 - Företagande.se

Reklamtrycksaker. 6100.

2009 (beskattningsår som  Enkel kontoplan för ideell förening. Kontonummer Lokalhyra. 5410. Förbrukningsinventarier. 5420. Programvaror.